Καρκίνος

Η όψη του Ερμή (ανάδρομος και στο ζώδιό σου) και του Άρη μπορεί να σχετίζεται με μια δυσκολία στην επικοινωνία στη δουλειά.

Προφανώς χρειάζονται διευκρινίσεις σε κάποιες περιπτώσεις, είτε από την πλευρά σου είτε από την πλευρά κάποιου άλλου ατόμου.

Μερικές φορές νομίζουμε (και με βεβαιότητα) ότι καταλαβαίνουμε κάτι, ενώ μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων