Δίδυμοι

Η όψη του Ερμή με τον Άρη σχετίζεται με φίλους, κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες και χρήμα και ίσως θα ήταν καλό να αποφύγεις “κοινωνικά έξοδα” ή δάνεια σήμερα.

Και οι συζητήσεις για χρήματα μπορεί να μην λειτουργούν πολύ θετικά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος