Ταύρος

Η όψη του Ερμή με τον Άρη είναι αρκετά έντονη και θα βοηθούσε πολύ να προσέχεις την επικοινωνία και τις παρερμηνείες.

Μπορεί να πάρεις κάτι πολύ προσωπικά για παράδειγμα χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι