Ιχθύες

Η σημερινή όψη του Ερμή με τον Άρη μπορεί να δυσκολεύει την επικοινωνία σε συναισθηματικά θέματα. Και οι δύο μπορούν να σε κάνουν να λειτουργήσεις λίγο παρορμητικά, όχι μόνο σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και σε υλικό.

Μπορεί για παράδειγμα να κάνεις μια επιλογή που να έχει αρκετό κόστος, αν δεν προσέξεις και τις άλλες επιλογές που έχεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12