Δίδυμοι

Η πανσέληνος σήμερα αφορά την ερωτική σου ζωή, ή τη σχέση σου με ένα παιδί σου.

Πολύ πιθανόν το παιδί να αφορά τον ίδιο σου τον εαυτό, τον παιδικό εαυτό σου, δηλαδή.

Κάποια συζήτηση ολοκληρώνεται ή αρχίζουν να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος