Δίδυμοι

Ο Ερμής από σήμερα θα βρίσκεται στον Λέοντα, και

1. θέλεις να εκφραστείς οπωσδήποτε και το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,

2. μπορείς να προωθήσεις τον εαυτό σου και τη δουλειά σου επίσης με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος