Κριός

Είναι μια καλή ευκαιρία για να λύσεις παρεξηγήσεις και να κάνεις ξεκάθαρες και ουσιαστικές συζητήσεις με κάποιο σημαντικό για σένα πρόσωπο.

Επιβάλλονται η λογική και η πρακτική προσέγγιση ακόμη και αν πρόκειται για μια συναισθηματική σχέση.

 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος