Καρκίνος

Η Σελήνη και ο Ουρανός σχηματίζουν μια πολύ θετική όψη που σχετίζεται με την επικοινωνία, τα συμβόλαια, την κοινωνική σου ζωή και τις γνωριμίες.

Η όψη αυτή μπορεί να φέρει μια θετική εξέλιξη σε μια σχέση.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων