Δίδυμοι

Η Σελήνη και ο Ουρανός σχηματίζουν μια πολύ θετική όψη που αφορά το σπίτι και την οικογένεια, αλλά και τη διάθεση και την ψυχολογική σου κατάσταση.

Όλος ο μήνας είναι θετικός για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι, αλλά αυτές οι μέρες μπορούν να έχουν μια ιδιαίτερα θετική

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος