Ταύρος

Η Σελήνη και ο Ουρανός σχηματίζουν μια πολύ θετική όψη – ο Ουρανός μάλιστα βρίσκεται στο ζώδιό σου και η Σελήνη στον πέμπτο οίκο σου του έρωτα.

Αυτές οι μέρες μπορούν να έχουν μια πολύ θετική εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι