Παρθένος

Η Σελήνη σχηματίζει δύο πολύ αρμονικές όψεις με τον Ερμή και τον Ουρανό και εκεί που η επικοινωνία ένιωθες ότι είχες χαθεί, φαίνεται ότι επανέρχεται.

Η μέρα αυτή μπορεί να είναι πολύ κοινωνική και αυτές τις μέρες γενικά μπορεί να δεις πρόσωπα από το παρελθόν. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός