Δίδυμοι

Η Σελήνη, ο ανάδρομος Ερμής και ο Ουρανός συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο και ίσως υπάρχει επικοινωνία με συνεργάτες από το παρελθόν και συζητηθεί η εκ νέου συνεργασία.

Μπορεί και να έρχονται χρήματα που σου οφείλονται.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος