Υδροχόος

Οι όψεις της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή και τον Ουρανό είναι πολύ αρμονική και ανοίγει έναν δρόμο στον επαγγελματικό τομέα. Ίσως μια πληροφορία από ένα κοντινό σου άτομο λειτουργήσει πολύ βοηθητικά.

Αυτές τις μέρες να συγκρατείς τις πληροφορίες που λαμβάνεις, επειδή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες ή να σε οδηγήσουν σε κάτι ενδιαφέρον.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες