Παρθένος

Η Σελήνη και η όψεις της με τον Κρόνο, τον Άρη και τον Ουρανό δείχνουν ότι υπάρχει μια δυσκολία, ίσως στην επικοινωνία με συνεργάτες ή με κοντινά σου πρόσωπα.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεις ότι έρχονται τα πράγματα σε αδιέξοδο, δεν χρειάζεται να επιχειρήσεις να αλλάξεις την κατάσταση βιαστικά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός