Ιχθύες

Η σημερινή Σελήνη και οι όψεις της με τον Κρόνο, τον Άρη και τον Ουρανό είναι μια ένδειξη ότι η επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη.

Μερικές φορές αυτό συμβαίνει επειδή εμείς δεν επικοινωνούμε και πολύ καλά με τον εαυτό μας αρχικά, αν δηλαδή είναι κάτι αξεκαθάριστο μέσα μας και ιδιαίτερα αν αυτό σχετίζεται με εμάς και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, τότε μπορεί να διαταράσσεται και η επικοινωνία με τους άλλους.

Σε μια τέτοια περίπτωση ίσως να αναζητούσες την απάντηση μέσα σου πρώτα.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12