Υδροχόος

Η Σελήνη και οι όψεις της με τον Κρόνο, τον Άρη και τον Ουρανό μπορεί να σχετίζονται με μια δυσκολία στην επικοινωνία στα επαγγελματικά ή με τις ισορροπίες μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής – οικογενειακής ζωής.

Δεν είναι απαραίτητο να βρεθεί λύση σήμερα σε αυτά, με τις εν λόγω όψεις.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες