Παρθένος

Μπορείς να ασχοληθείς με ένα θέμα που έχει να κάνει με την κατοικία ή την οικογένεια.

Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο θετική επίδραση μπορεί να έχει η επαφή σου με τις στενές προσωπικές σου σχέσεις αυτές τις μέρες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός