Καρκίνος

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον ενδέκατο οίκο σου που σχετίζεται με την κοινωνική σου ζωή, τη δικτύωση, τις νέες γνωριμίες και τις βαθύτερες επιθυμίες σου.

Ξεκινάει μια περίοδος κατά την οποία αξίζει να γνωρίζεις νέους ανθρώπους και να ανταλλάζεις ιδέες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων