Υδροχόος

Η μετακίνηση της Αφροδίτης από σήμερα στον τέταρτο οίκο σου είναι πολύ ευνοϊκή.

Ο οίκος αυτός αφορά το σπίτι και την οικογένεια και ίσως έρθεις περισσότερο κοντά με οικογενειακά πρόσωπα ή με άλλα άτομα με τα οποία έχεις μια στενή προσωπική σχέση.

Μπορεί να αποφασίσεις να συγκατοικήσεις ή να κάνεις κάποιες αλλαγές στο σπίτι.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες