Παρθένος

Μια συνεργασία και ένα οικονομικό θέμα πιθανόν να έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να θεωρείται πλέον αντικειμενικά απαραίτητο να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση και ένα ξεκαθάρισμα.

Κάν’το, αλλά με προσοχή, έχοντας δηλαδή ως στόχο να βγουν κερδισμένες και οι δύο πλευρές. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός