Λέων

Είναι πιθανό σε κάποια συνεργασία να υπάρχει ένα σημείο που να σε απασχολεί από καιρό, αλλά ακόμη να μην έχεις μπει στη διαδικασία να το διερευνήσεις – συζητήσεις.

Πλέον, έχει γίνει εκκρεμότητα την οποία δεν μπορείς να αγνοείς.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος