Παρθένος

Αν δεν είσαι σε άδεια, θα ήταν καλό να είσαι προσεκτικός με επαγγελματικά θέματα που θέλουν λεπτό χειρισμό. Δεν μπορούμε πάντα να λέμε ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο άλλος δεν θα καταλάβει πάντα αυτό που πρέπει να καταλάβει.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός