Παρθένος

Η όψη της Σελήνης με τον Άρη είναι πολύ θετική και σχετίζεται με την οικογένεια, χρήματα, οικονομικές συμφωνίες, ένα χώρο (ίσως το σπίτι σου) ή μια στενή προσωπική σχέση.

Υπάρχει ανοιχτότητα, αγάπη και αποδοχή.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός