Καρκίνος

Η σημερινή όψη μεταξύ Σελήνης και Άρη είναι πολύ αρμονική και ενδεικτική δύναμης και τεράστιας θέλησης.

Είναι πιθανό να διοχετευτεί σε ένα επαγγελματικό θέμα και η εξέλιξη να είναι ιδανική.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων