Δίδυμοι

Γίνεσαι περισσότερο ανοιχτός κοινωνικά, εξάλλου αυτό είναι κάτι που σκέφτεσαι τελευταία, και η σημερινή όψη της Σελήνης με τον Άρη είναι πολύ βοηθητική.

Δίνει θέληση, διευρυμένους ορίζοντες, ανοιχτότητα και αποδοχή του εαυτού σου και των άλλων.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος