Ταύρος

Το τρίγωνο του Άρη με τη Σελήνη είναι ένδειξη βαθιάς εσωτερικής θέλησης και δύναμης.

Είναι και μια όψη που μπορεί να φέρει κάτι θετικό στον οικονομικό και στον συναισθηματικό τομέα.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι