Υδροχόος

Αν υπάρχει το ενδεχόμενο μιας συνεργασία με άτομα από το εξωτερικό διερεύνησέ το, επειδή φαίνεται να έχει ενδιαφέρον.

Ίσως η νέα γνωριμία ή «συνεργασία» να μην αφορά κάτι επαγγελματικό, απαραίτητα, αλλά και κάτι συναισθηματικό.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες