Σκορπιός

Καλό θα ήταν οι λογαριασμοί να είναι ξεκάθαροι σε κάθε συμφωνία σου, ειδικά αν μιλάμε για οικονομικά θέματα.

Η όψη μεταξύ Ήλιου και Πλούτωνα μπορεί να φέρει ιδέες, ανθρώπους, λύσεις, αλλά και τις συμφωνίες που αναφέραμε πριν από λίγο.

Μόνο προσοχή με τον ανάδρομο Ερμή και τους όρους των συμφωνιών αυτών. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης