Δίδυμοι

Η δουλειά μένει λίγο στο background και κύρια έγνοιά σου είναι η οικογένεια και οι φίλοι.

Καλό θα ήταν βέβαια να φέρεις εις πέρας όποια επαγγελματική υποχρέωση έχεις αναλάβει.

Εξάλλου η όψη μεταξύ Ήλιου και Πλούτωνα είναι πάρα πολύ θετική και αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ίσως παρουσιαστεί μια ευκαιρία ή ένα φως στον ορίζοντα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος