Σκορπιός

Ο Άρης και ο Πλούτωνας σχηματίζουν μια όψη που δεν βοηθάει ιδιαίτερα την επικοινωνία.

Ίσως χρειάζονται κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με ένα επαγγελματικό έργο που αναλαμβάνεις.

Πάντως, φαίνεται ότι η καθημερινότητά σου μπαίνει σε μια σειρά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης