Δίδυμοι

Ο Άρης και ο Πλούτωνας σε μια περίεργη όψη μεταξύ τους μπορεί να σε φέρνουν σε ένα δίλημμα σχετικά με ένα έξοδο ή που αφορά μια φιλία ή κοινωνική δραστηριότητα.

Καλύτερα να προσέχεις τα έξοδα και τις συνεργασίες με φιλικά πρόσωπα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος