Ζυγός

 Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον δέκατο οίκο σου και θα ευνοεί πλέον τον επαγγελματικό τομέα.

Μπορεί να είναι Αύγουστος, αλλά δεν είναι απίθανο κάποιες συμφωνίες να δημιουργούνται αυτήν την περίοδο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός