Παρθένος

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον ενδέκατο οίκο σου που αφορά την κοινωνική σου ζωή, τις ομάδες και τις φιλικές σχέσεις.

Θα αρχίσεις να κυκλοφορείς στον κόσμο, να γνωρίζεις ανθρώπους, να ανταλλάζεις ιδέες και θα νιώθεις ότι είναι περισσότερο εύκολο να έρθεις κοντά σε συναισθηματικό επίπεδο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός