Ταύρος

Από σήμερα η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον τρίτο οίκο σου που αφορά την επικοινωνία, τις γνωριμίες, τα συμβόλαια και θα είναι περισσότερο εύκολο να υπάρχει ενσυναίσθηση στις σχέσεις σου, να καταλαβαίνεις και να σε καταλαβαίνουν περισσότερο.

Επειδή αυτό το σημείο συμβολίζει και νέους ανθρώπους στη ζωή σου, φαίνεται ότι θα γνωρίσεις άτομα που θα τραβήξουν αρκετά την προσοχή σου.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι