Παρθένος

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον δέκατο οίκο σου που σχετίζεται με τα επαγγελματικά σου και αποτελεί μια ένδειξη εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα.

Ξεκινάει μια περίοδος κατά την οποία αξίζει να επικεντρώσεις τις προσπάθειές σου σε αυτόν τον τομέα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός