Λέων

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον ενδέκατο οίκο σου που αφορά τις φιλικές σχέσεις και τη δικτύωση.

Σχετίζεται επίσης και με τις βαθύτερες επιθυμίες σου που προφανώς έρχονται στην επιφάνεια και τελικά αυτό σε κάνει να χαίρεσαι αντί να τρομάζεις.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος