Δίδυμοι

Χτες είχαμε μια σπουδαία έκλειψη στον όγδοο οίκο σου. Σήμερα τη συνάντηση Ήλιου και Δία στο ίδιο σημείο.

Τα οικονομικά σου τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου θα έχουν θετικές εξελίξεις. Αλλά και η ερωτική σου ζωή.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος