Καρκίνος

Η Αφροδίτη στον οίκο που αφορά το ασυνείδητό σου, φέρνει στην επιφάνεια την εσωτερική σου σοφία.

Αφού πλέον θα ξέρεις τον δρόμο που θέλεις (και όχι απαραίτητα που «πρέπει») να ακολουθήσεις, μήπως να άρχιζες να προχωράς σιγά σιγά;

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων