Σκορπιός

Οι πολλές σημερινές όψεις της Σελήνης (με Ήλιο, Ποσειδώνα, Δία και Πλούτωνα) είναι πολύ αρμονικές και μπορεί να σε φέρουν περισσότερο κοντά σε έναν στόχο σου ή να σχετίζονται με μια ανάγκη να απελευθερωθείς από οτιδήποτε σε βαραίνει. Ί

σως έχεις εξελίξεις στον ερωτικό τομέα ή πιθανώς πλησιάζεις προς την επίτευξη ενός στόχου σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης