Παρθένος

Είναι πιθανό να είσαι αρκετά απασχολημένος-η αυτό το διάστημα όχι μόνο με τα επαγγελματικά, αλλά και με πολλές άλλες εκκρεμότητες ή δραστηριότητες που θέλουν την προσοχή σου.

Όπως και να το κάνεις, αυτή μπορεί να είναι μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της χρονιάς.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός