Σκορπιός

Η έκλειψη Σελήνης στον τρίτο οίκο σου ολοκληρώνει την περίοδο εκλείψεων του καλοκαιριού (επιτέλους) και το καλό είναι ότι είναι θετική.

Μπορεί να κλείνει μια συμφωνία αυτές τις μέρες ή την επόμενη εβδομάδα που θα είναι ορθόδρομος και ο Ερμής. Βέβαια απόφυγε η επικοινωνία να είναι σκληρή, εντάσεις μπορεί να υπάρχουν.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης