Δίδυμοι

Η έκλειψη Σελήνης στον Αιγόκερω είναι θετική και πολύ βοηθητική για ένα οικονομικό θέμα ή μια οικονομική συμφωνία.

Μπορεί να ολοκληρώνει κάτι και να φέρνει μια νέα ευκαιρία.

Επίσης, σχετίζεται και με την ερωτική σου ζωή και το πάθος και φαίνεται ότι είσαι και πιο κοντά στα δικά σου συναισθήματα και πιο κοντά σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος