Ιχθύες

Η έκλειψη Σελήνης στον ενδέκατο οίκο σου είναι θετική και κλείνει μια σειρά εκλείψεων που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι.

Σχετίζεται με τις ομάδες, τις φιλίες και τις βαθύτερες επιθυμίες σου και μπορεί να εξελίσσει μια σχέση. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12