Δίδυμοι

Η κατάσταση στα οικονομικά σου μπορεί σταδιακά να βελτιωθεί, αφενός επειδή ο Κρόνος και ο Άρης αποχώρησαν από τον όγδοο οίκο σου αφετέρου επειδή εκεί παρέμειναν ο Δίας και ο Πλούτωνας και πρόσφατα ήρθαν σε σύνοδο.

Η συνάντηση αυτή θεωρείται πολύ ισχυρή και οι εξελίξεις ίσως αναπάντεχες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος