Ιχθύες

Η πρόσφατη σύνοδος του Δία με τον Πλούτωνα είναι πολύ θετική και μεταμορφωτική.

Πραγματοποιείται σε έναν οίκο σου που σχετίζεται με τη δικτύωση, τη σύνδεση με μια ομάδα, τις φιλικές σχέσεις και τις βαθύτερες επιθυμίες σου και ένας οι περισσότεροι από αυτούς τους τομείς μπορούν να έχουν μια σημαντική εξέλιξη.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12