Αιγόκερως

Ο Άρης από σήμερα μετακινείται από το ζώδιό σου στον Υδροχόο και αυτό είναι από τη μία μεριά πολύ ανακουφιστικό, αφού είναι αρκετά εξαντλητικός (αν και παραγωγικός).

Από τον Υδροχόο θα σε κάνει διεκδικητικό με τα οικονομικά θέματα, αλλά θέλει και προσοχή στα έξοδα και στη διαχείρισή τους.

Στην επόμενη σελίδα: ο Υδροχόος