Καρκίνος

Η Σελήνη στον Τοξότη μπορεί να φέρνει αρκετή δουλειά και ίσως ένα έντονα συναισθηματικό κλίμα στον χώρο εργασίας ή με συνεργάτες.

Όμως με τους κατάλληλους χειρισμούς η μέρα μπορεί να είναι πολύ επιβραβευτική. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων