Ταύρος

 

Η σημερινή Σελήνη στον Τοξότη είναι από τη μία μεριά πολύ συναισθηματική, από την άλλη μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια ένα οικονομικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι