Λέων

Ο Δίας, πλανήτης της τύχης, της αφθονίας και της επέκτασης, από χτες κινείται ορθόδρομα και επανακτά τις δυνάμεις και τη θετικότητά του.

Βρίσκεται στον έκτο οίκο σου που αφορά την εργασία, τις καθημερινές εργασίες και την εμφάνιση.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος