Ταύρος

Ο Δίας ξεκίνησε την ορθόδρομη πορεία του από χτες. Ο πλανήτης των θετικών εξελίξεων και της επέκτασης βρίσκεται στον οίκο σου που σχετίζεται με τους στόχους, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, τις εκδόσεις, την πνευματικότητα.

Οι ευκαιρίες σε αυτούς τους τομείς επανέρχονται.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι